ONS VERHAAL

Ons verhaal

Next2 wil doorbraken realiseren in de manier waarop organisaties waarde toevoegen. Door het combineren van economische en maatschappelijke waarde. Door het optimaal inzetten van de mogelijkheden die technologie biedt. Door organisaties te inspireren en te ondersteunen bij het omarmen van de veranderingen die dit met zich mee brengt.

Wij geloven dat deze kansen zich voordoen in elk marktsegment en dat het verzilveren daarvan vraagt om samenwerking over marktgrenzen heen. Daarvoor leggen we verbindingen tussen organisaties en realiseren we pragmatische digitale oplossingen om samen werken aan nieuwe waarde elke dag te ondersteunen.

Wij blijven talenten aantrekken en combineren op het gebied van business innovatie, digitale technologie en verander management. Hierbij kennen we verschillende samenwerkingsvormen. Wat onze professionals gemeen hebben is dat ze naast hun projecten blijven werken aan de ontwikkeling van zichzelf en aan de ontwikkeling van Next2.

Wij werken voor bedrijven en organisaties die geloven in de kracht van meervoudige waarde creatie en technologie, die enthousiast zijn over de kansen die uit deze combinatie ontstaan, die gecommitteerd zijn om over grenzen te gaan en de nieuwe mogelijkheden samen met ons in praktijk te brengen.

Wij delen onze kennis zo veel mogelijk om ons heen in de vorm van bijdragen aan symposia en congressen, door het bieden van stage en afstudeerplaatsen en het pro bono werk voor MasterPeace. Zo brengen we het beste in ons naar boven voor digitale transformaties die bijdragen aan een wereld die werkt voor iedereen.