Gemeente Den Haag - Next2

Gemeente Den Haag

Regie houden met data bij de energietransitie

Vraag van Gemeente Den Haag:

De Gemeente Den Haag wil uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat is een flinke ambitie. Zo zullen bijvoorbeeld alle huizen en bedrijfspanden duurzaam moeten worden gerenoveerd. Goede coördinatie in de hele keten is hierbij cruciaal. Denk aan netwerk- en energiebedrijven, bewoners, bedrijven en woningcorporaties. De vraag aan ons: kunnen jullie ons helpen bij de programmering van het energietransitie plan?

Aandachtsgebieden

Transformatie
Data

Wat wij hebben gedaan:

We hebben de Gemeente Den Haag geholpen om regie te houden op de energietransitie. Data speelt hier een belangrijke rol. Data geven bijvoorbeeld inzicht in de effecten van de genomen maatregelen.