Mosadex - Next2

Mosadex

Van distributie van medicijnen naar optimaal medicijn gebruik

Vraag van Mosadex:

Het traditionele model van farmaceutische groothandel en distributie van medicijnen staat steeds meer onder druk. Tegelijkertijd moet het zorgsysteem in Nederland fundamenteel veranderen om gezondheidszorg in de toekomst voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. De apotheek kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze transformatie op het gebied van preventie en personalisatie. Kunnen jullie ons helpen om deze bijdrage en transformatie te realiseren?

Aandachtsgebieden

Formats
Transformatie
Technologie
Data

Wat wij hebben gedaan:

In samenwerking met Mosadex hebben wij de digitale transformatie van meer dan 700 apotheken gerealiseerd, waardoor de logistieke druk in de apotheek vermindert en de aandacht voor de klant groeit. Daarnaast is de samenwerking tussen apotheken en partners in de gezondheidszorg geïntensiveerd. Ter ondersteuning is een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen en gebruiken van software en services geïntroduceerd.