Nationale Politie - Next2

Nationale politie

Nieuwe huisvesting voor de Nationale Politie

Vraag van de Nationale Politie:

Er zijn snelle ontwikkelingen bij de Nationale Politie. Wetten en regels veranderen. Er is een toenemende digitalisering en er zijn veranderende werkprocessen. Dit vraagt om nieuwe huisvesting. Hierbij zijn er veel elementen, zoals gebouw, ICT en operaties die op elkaar moeten aansluiten. De Nationale Politie vroeg ons hierbij te helpen.

Aandachtsgebieden

Formats
Technologie
Transformatie

Wat wij hebben gedaan:

We hebben gewerkt met user journey’s. In een user journey wordt een bepaald werkproces stap voor stap doorlopen. In deze journey hebben we laten zien hoe verschillende elementen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kan je zien welk overzicht, inzicht en doorzicht nodig is. En hebben we aangegeven welke faciliteiten, mobiliteitsdiensten en toepassingen kunnen worden ingezet.