Nationaal Register - Next2

Nationaal Register

Digitalisering en duurzaamheid in de boardroom

Vraag van het Nationaal Register:

Toezichthouders, zoals Raden van Commissarissen, ondervinden de invloed van digitalisering en duurzaamheid op de organisaties waar ze voor werken. Niet alleen vanuit de optiek van het beheersen van risico’s maar vooral ook met het oog op strategie en groei. De laatste editie van de Toolkit Commissariaat werd ontwikkeld in 2013. Kunnen jullie helpen om digitalisering en duurzaamheid een plaats te geven in de nieuwe editie?

Aandachtsgebieden

Toezicht
Transformatie
Technologie
Data

Wat wij hebben gedaan:

In samenwerking met 6 partners hebben we de nieuwe Toolkit Commissariaat ontwikkeld. Deze is gepresenteerd in juni 2021. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de digitale transformatie in boardrooms in Nederland.